Бусад Спорт Үйл явдал

“SKILLS CHALLENGE” ТЭМЦЭЭН БОЛЛОО

“SKILL CHALLENGE” спортын тэмцээн 4 болон 5 дугаар ангийн сурагчдын дунд өрнөлөө. Уг тэмцээнд сурагчид сагсан бөмбөг, хөлбөмбөг, хөнгөн атлетикийн үндсэн текникийн ур чадваруудаар өрсөлдсөн нь онцлог байлаа. Нийт 49-н багийн 390 гаруй сурагчид өрсөлдсөнөөс…

4-р ангийн төрөлд:

  • 1-р байр Э.Цэгц ахлагчтай 4в
  • 2-р байр Д.Амирлан ахлагчтай 4ж
  • 3-р байр О.Эрхэттөр ахлагтай 4ж

5-р ангийн төрөлд:

  • 1-р байр Х.Цэцэнбилэг ахлагчтай 5з
  • 2-р байр Г.Болорхэт ахалгчтай 5в
  • 3-р байр М.Энх-Эрдэнэ ахлагчтай 5г ангийн хамт олон тус тус шалгарлаа.