our graduates

Төгсөгчдийн элсэлтийн тархалт

2018-2019 оны хичээлийн жилд анхны төгсөгч 13 сурагч байсан бөгөөд одоогийн байдлаар нийт 36 сурагч сургуулиа амжилттай төгсөн
20% нь гадаадад, 80% нь дотоодын Чансаа өндөр улсын их сургуулиудад сурч байна.

50%

МУИС

50%

15%

ШУТИС

15%

10%

СЭЗИС

10%

20%

ГАДААД

20%

5%

БУСАД

5%

+
АНГЛИ
+
АНУ
+
ОРОС
+
ХЯТАД
+
СОЛОНГОС
+
ЯПОН