Бусад Спорт Урлаг соёл

ХӨГЖИМТ ДАСГАЛ – 2-5 ДУГААР АНГИ

Олонлог Академи сургуулийн дунд ангийн сурагчдын намрын спорт өдрүүдийн хүрээнд сурагчид жагсаал зохион байгуулалт, дасгалыг өөрсдөө командлаж сурах, хөгжимт дасгал дунд дүрс үүсгэн хувиргалт хийж оролцлоо.
Уг тэмцээнээр сурагчид ая сонсож дасгалыг жигд хийх, нийтэч байх, жагсаалын онцлогт тохируулж өөрсдийгөө удирдах чадварт суралцлаа.