Бусад Өдөрлөг Спорт

ВОЛЕЙБОЛЫН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН

Олонлог Академи сургуулийн волейболын аварга шалгаруулах тэмцээн анх удаа амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тэмцээнд 28 багийн 200 гаруй сурагчид өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд өрсөлдөж, дэмжигчид дүүрэн сайхан боллоо.

Дунд ангийн төрөлд (8-9-р анги)

  • I байр-9б анги
  • II байр-8в анги
  • III байр-9а анги

Эмэгтэй дунд ангийн төрөлд:

  •  I байр-9б анги
  • II байр-8д анги
  • III байр-8в анги

Ахлах ангийн төрөлд (10-12-р анги)

  • I байр-10в анги
  • II байр-10б анги
  • III байр-11б анги

Эмэгтэй ахлах ангийн төрөлд:

  • I байр-10в анги
  • II байр- 10а анги
  • III байр-11б ангиуд тус тус шалгарлаа.