admissions

IBDP PREP, YEAR 1 ХӨТӨЛБӨРИЙН X-XI АНГИД
ШИНЭЭР ЭЛСЭХ СУРАГЧДЫН ЦАХИМ БҮРТГЭЛ

 
Бүртгэл хийгдсэний дараа бид холбогдох тул цахим бүртгэлд и-мэйл хаяг болон утасны дугаараа үнэн зөв оруулж, бусад мэдээллийг кирилл цагаан толгойн үсгээр бичнэ үү.
      БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:
·  Цахим бүртгэлд бүртгүүлсэн байх
·  Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ / Эх хувь болон хуулбар/
·  Эцэг эхийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар