Бусад Үйл явдал

ЗӨВ ХАРИЛЦАА, ХАНДЛАГЫН ТӨЛӨӨ НЭГДЛЭЭ

     ОЛОНЛОГ АКАДЕМИ сургуулийн дунд ангийн сурагчид “Дээрэлхэл дэлгэрэх ёсгүй” сэдвээр өрнүүлсэн хэлэлцүүлэгтээ тулгуурлан постер хийн багаар ажиллалаа.
     Бүх ангиуд идэвхтэй оролцсон бөгөөд утга санаа, өгүүлэмж, дизайн, бүтээлч байдлаараа 6в, 7з, 8а ангийн хийсэн постерууд онцгой байлаа.Нөхөрсөг  зөв харилцаа, хандлагыг дээдлэхийн төлөө нэгдсэн бүх сурагчдадаа талархал илэрхийлье.