Бусад Сургалт Үйл явдал

МАНАЙ БАГАЧУУЛ СУРГУУЛЬДАА ДАСАН СУРАГЧ БОЛОХ БЭЛТГЭЛДЭЭ ЖИГДЭРЛЭЭ

2024-2025 оны хичээлийн жилийн НЭГДҮГЭЭР ангид элссэн сурагчдын БЭЛТГЭЛ бүлгийн 2 дугаар ээлжийн эцэг эх, асран хамгаалагчдадаа энэхүү постыг зориулж байна.
Манай багачуул сургуульдаа дасан сурагч болох бэлтгэлдээ жигдэрлээ.