Бусад Сургалт Үйл явдал

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ТӨСӨЛТ ХИЧЭЭЛҮҮД VI-IX-Р АНГИЙН СУРАГЧДЫН ДУНД ХЭРЭГЖЛЭЭ

Дунд ангийн сурагчид SCIENCE PROJECT-ийн хүрээнд “Ready player one” (VI анги), “Moon fall” (VII-VIII анги), “The Martian” (IX анги) киногоор хэлэлцүүлэг хийн, VR төхөөрөмжөөр усны амьтан, ургамлыг таних, усны өргөх хүч, бохирдлыг судлах, гарын доорх материалаар хялбар ус шүүгч хийх зэргээр киногоор боловсрол олгох хөтөлбөр болон туршилттай хичээлүүдийг хамтран хэрэгжүүллээ.