Бусад Үйл явдал

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ТӨСӨЛТ ХИЧЭЭЛҮҮД ХЭРЭГЖИЖ ЭХЛЭВ

ОЛОНЛОГ АКАДЕМИ сургуулийн уламжлалт SCIENCE PROJECT-ийн хүрээнд 2024.03.18-22-ний өдрүүдэд дэлхийн усны өдрийг тохиолдуулан “Ус – Амин оршихуй” төсөлт хичээл орлоо.
     Энэ удаагийн төсөлт хичээлийг “Киногоор боловсрол олгох хөтөлбөр”-тэй хамтатган хэрэгжүүлсэн нь улам илүү үр дүнтэй, сонирхолтой болгосон юм.
     X, XI ангийн сурагчид усны хатуулгийг туршилтаар тодорхойлж, усыг зөөлрүүлэх аргуудтай танилцахын зэрэгцээ цунамигийн гамшиг, усны бохирдол нь хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд хэрхэн нөлөөлж байгааг бодит түүхээс сэдэвлэсэн “The Impossible” кинонд тулгуурлан хэлэлцэн ярилцлаа.