Бусад Өдөрлөг Үйл явдал

2024-2025 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД I АНГИД ШИНЭЭР ЭЛСЭХ СУРАГЧДЫН ЦАХИМ БҮРТГЭЛ