Бусад Өдөрлөг Урлаг соёл

“ТУСГААР ТОГТНОЛ” МАТЕМАТИКИЙН ОЛОН УЛСЫН V УРАЛДААН-ны нээлтийн үйл ажиллагаа

“ТУСГААР ТОГТНОЛ” МАТЕМАТИКИЙН ОЛОН УЛСЫН V УРАЛДААН-ны нээлтийн үйл ажиллагаа өнөөдөр боллоо. Олон улсын түвшинд зохион байгуулагддаг, уламжлалт уг уралдаанд Монгол Улсын 111, ОХУ-ын 11, Казакстан Улсын 18 нийтдээ 140 шилдэг оролцогч уралдаж байна. ОХУ-аас Эрхүүгийн Улсын Их Сургуулийн харьяа Математикийн лицей, Казакстанаас Алмата хотын Физик, математикийн сургуулийн багууд болон монгол сурагчид маань оюун ухаанаа сорьж байна. 

Монгол хүүхдүүдийг эх нутагтаа дэлхийн жишигт уралдахад дэмжин ажилладаг Боловсролын Ерөнхий Газарт талархал илэрхийлье.

Бүх оролцогчдодоо амжилт хүсье.

The opening ceremony of the “INDEPENDENCE” 5TH INTERNATIONAL MATHEMATICAL COMPETITION was held today. There are total of 140 elected participants competing at this international competition, in which 111 are from Mongolia, 11 from Russia, and 18 from Kazakhstan. Teams of the Mathematics Lyceum of Irkutsk State University from Russia, Almaty Physics and Mathematics School from Kazakhstan and our Mongolian students are challenging their minds.

We would like to express our gratitude to the General Department of Education, which supports Mongolian children to compete at world standards in their homeland.

Good luck to all the participants