Бусад Өдөрлөг Сургалт Урлаг соёл

ЭХ ЗОХИОЛ, СУРВАЛЖ БИЧИГТЭЙ АЖИЛЛАХ ТӨСӨЛ

“Олонлог Академи” сургуулийн дунд ахлах ангийн сурагчдын дунд түүх, нийгэм судлалын хичээлээр уламжлал болгон зохион байгуулдаг “Эх зохиол, сурвалж бичигтэй ажиллах төсөл” амжилттай хэрэгжлээ.

            Төслийн хүрээнд сурагчид дэлхийн  сонгодог зохиолуудыг уншиж, өөрт төрсөн сэтгэгдлээр номын тэмдэглэл, комик, оновчтой үгсийн тайлбар, эсээ бичин үзэсгэлэн гаргасан бол X-XI ангийн сурагчдын дунд “Монголын нууц товчоог хэн сайн мэдэх вэ?” багийн уралдааныг анхлан зохион байгуулж, сурагчдын мэдлэг, бүтээлч сэтгэхүй, илтгэх чадварыг сорилоо.

“Шилдэг оновчтой үгсийн тайлбар”
Нийгэм:

IX анги:

  • Тэргүүн байр 9в анги М.Насанжаргал
  • Дэд байр 9в анги М.Анударь
  • Гутгаар байр А.Номиндарь

“Шилдэг номын тэмдэглэл”
Түүх, нийгэм:

VIII-XI анги:

  • Тэргүүн байр 8д анги С.Мааяа
  • Дэд байр 11б анги М.Мөнхзаяа
  • Гутгаар байр 8г анги Р.Ундрал

 

“Шилдэг эсээ”
Түүх, нийгэм:

Х-ХI анги:

  • Тэргүүн байр 11а анги Ж.Анхчимэг
  • Дэд байр 11б анги Г.Мишээл
  • Гутгаар байр 11б анги Б.Номин-Эрдэнэ

“Шилдэг комик ном”
Түүх:

VI анги:

  • Тэргүүн байр 6г анги А.Оргилон
  • Дэд байр 6б анги М.Есүй
  • Гутгаар байр 6е анги Т.Мишээл

“Монголын нууц товчоог хэн сайн мэдэх вэ?” багийн уралдаан
Түүх:

X-XI анги:

  • Тэргүүн байр 10б анги
  • Дэд байр 11б анги