Бусад Сургалт

ZERO TO HERO АРГА ХЭМЖЭЭ БОЛЛОО

Year 2 students of the International Baccalaureate Diploma Program have successfully organized the ‘Zero to Hero’ event as part of their CAS project.
The main aim of the event was to introduce the outcomes and procedures of programming, programm and product development to their fellow students of Prep A and B. 
We wish our students success in their studies.
 
International Baccalaureate Diploma Programme хөтөлбөрийн year 2-р ангийн сурагчид СAS project-ын хүрээнд “Zero to hero” арга хэмжээг амжилттай зохион байгууллаа. Тус үйл ажиллагаагаар Prep A, B ангийн сурагчдадаа computer science хичээл дээр сурсан програмчлал, програм, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн талаар танилцуулан дадлага хийлээ.
Сурагчдадаа сурлагын амжилт хүсье.