Бусад

ТУСГААР ТОГТНОЛ ОЛОН УЛСЫН МАТЕМАТИКИЙН V УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ

Мэдээлэл
Олон улсын багуудын ирэх, явах нислэгийн хуваарьтай уялдан ТУСГААР  ТОГТНОЛ ОЛОН УЛСЫН УРАЛДААНЫ бодолт, дүнгийн хурлын хуваарьт өөрчлөлт  орсонд анхаарлаа хандуулна уу.

2023 оны ТУСГААР ТОГТНОЛ
МАТЕМАТИКИЙН УРАЛДААНЫ үндэсний даваа 11-р сарын 11, 12-ны өдрүүдэд,   олон улсын даваа 12-р сарын 15, 16-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана.