Олонлог Академи сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын гадаадад амжилттай суралцахад дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн “ Ноw to study abroad” арга хэмжээ зохион байгуулагдлаа. Энэ үеэр зочин илтгэгчид Америк, Австрали, Солонгос, Канад, Франц зэрэг улсуудын их дээд сургуулиудын онцлог, элсэлтийн үйл явц, тэтгэлэгт хамрагдах боломжийн талаар мэдээлэл өгч, чөлөөт ярилцлага өрнүүллээ.
Сурагчдад маань үнэтэй зөвлөгөө өгч хамтран ажилласан зочин илтгэгч нартаа талархал илэрхийлье.