Олонлог Академи сургуулийн SCIENCE PROJECT: “Сонирхолтой туршилт”-ын өдрүүд болж өнгөрлөө.
Байгалийн ухааны хичээлүүдээр олсон мэдлэгээ бататгах, бодитоор туршиж үзэх, юмс үзэгдлийн шалтгааныг олох, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх сонирхолтой туршилтуудыг хийж гүйцэтгэлээ.
Энэ үйл ажиллагаа нь хувилахуйн ухаан болон физик, эко клубүүдийн сурагчдын оролцоотой явагдлаа.