Өдөрлөг Сургалт

“ЭНЕРГИ, ЭРЧИМ ХҮЧ-МӨНХ ОРШИХУЙ” ТӨСӨЛТ ХИЧЭЭЛ

ОЛОНЛОГ АКАДЕМИ сургуулийн жил бүр уламжлал болон зохион байгуулдаг “Энерги, Эрчим хүч-Мөнх оршихуй” төсөлт хичээл хэрэгжлээ.

Бага, дунд, ахлах ангийн сурагчдад мөнх оршихуйн мөн чанар болсон энерги, эрчим хүч, нүүрсний талаар судлагдахуун тус бүрээр мэдлэг олгосны зэрэгцээ байгалийн ухааны туршилтад суурилсан хичээлүүд орсон нь энэ жилийн онцлог байлаа.