Бусад Өдөрлөг Сургалт

“ГЭР-МОНГОЛ ОРШИХУЙ” ТӨСӨЛТ ХИЧЭЭЛ

“ГЭР-МОНГОЛ ОРШИХУЙ ” төсөлт хичээл: Дунд ангийн сурагчид маань орчин үеийн Virtual Reality технологи ашиглан монгол гэрийн бүтэц, бүрдэл хэсэг, тавилга, доторх зохион байгуулалтыг бодит мэт дүрслэлээр харж өв соёлоосоо суралцахын сацуу программ хангамжийн талаарх мэдлэгээ тэллээ.