Бусад Өдөрлөг Сургалт

МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ МУЗЕЙ

ОЛОНЛОГ АКАДЕМИ сургуулийн уламжлал болгон зохион байгуулагддаг “ГЭР-МОНГОЛ ОРШИХУЙ” төсөлт хичээл “Музейн хичээл”-ээр эхэллээ. VIII, IX ангийн сурагчид Монголын Үндэсний музейн нэн эртний Монгол орноос Ардчилсан Монгол улс хүртэлх үзмэрийг үзэж сонирхон, ялангуяа XIII зууны үеийн нүүдэлчдийн амьдардаг сууц болох Монгол гэрийн бүтцийг харуулсан сонирхолтой баримт, эд өлгийн зүйлстэй танилцсан нь онцлог байлаа.