Бусад Өдөрлөг Сургалт

ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТ

Олонлог Академийн Ахлах, дунд сургуулийн IX-X ангийн сурагчид гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамрагдлаа.
 
Сургалтаар хорт зуршлаас урьдчилан сэргийлэх, сэтгэл хөдлөлөө барьж сурах талаар Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн газрын 1-р хэлтсийн хүүхдийн асуудал хариуцсан байцаагч, цагдаагийн дэслэгч Э.Энхцэцэг зөвлөгөө өгч, цахим орчны гэмт хэрэг, түүний хариуцлагын тухай яриа өрнүүллээ.
 
Хамтран ажилласан Баянзүрх дүүргийн 26 хороо, цагдаагийн 1-р хэлтсийн хамт олонд талархал илэрхийлье.