Бусад Зарлал Үйл явдал

2021-2022 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН 1-Р АНГИЙН ЭЛСЭЛТ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА.