Өдөрлөг Урлаг соёл Үйл явдал

“НАМРЫН ӨНГӨ” ҮЗЭСГЭЛЭН

Нэгдүгээр ангийн сурагчдын анхны бүтээлийн үзэсгэлэн гарлаа. “Намрын өнгө” нэртэй энэхүү үзэсгэлэнгээ бяцхан сурагчид маань 10 хоногийн өмнө болсон Үсэглэлийн баяртаа зориулсан юм.