Бусад Өдөрлөг Үйл явдал

МОНГОЛЫН МАТЕМАТИКИЙН 58 ДУГААР ОЛИМПИАД

Монголын Математикийн 58 дугаар Олимпиадын нэгдүгээр даваа буюу дүүргийн уралдаан дунд, ахлах ангийн сурагчдын дунд өнөөдөр эхэллээ.
Тус давааг Монголын Математикийн Олимпиадыг зохион байгуулах хорооны шийдвэрээр ОЛОНЛОГ АКАДЕМИ сургууль Баянзүрх дүүргийн СОРИЛГО шатнаас шалгарсан сурагчдын дунд амжилттай зохион байгууллаа. Маргааш багш нарын ангиллаар олимпиад үргэлжилнэ.