БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН “ШИЛДЭГ СУРГУУЛЬ” -ИЙН НЭГЭЭР ОЛОНЛОГ АКАДЕМИ СУРГУУЛЬ ШАЛГАРЛАА

М Монгол Улсын хэмжээнд 2021 онд 12 дугаар анги төгсөгч 40618 шалгуулагч 10 хичээлээр Элсэлтийн Ерөнхий Шалгалт өгсөн. Үүнээс Нийслэлийн хамгийн их хүн ажиллаж, амьдардаг Баянзүрх дүүргээс 3028 сурагч Элсэлтийн Ерөнхий Шалгалт өгсөн байна. Шалгалтын үр дүнд Баянзүрх дүүргээс хамгийн өндөр оноог буюу 800 оноог авсан 30 гаруй сурагч авсан. Энэ үзүүлэлтээр Олонлог Академи сургууль Баянзүрх дүүргийн “ШИЛДЭГ СУРГУУЛЬ” батламж гардан авлаа.